Een ondernemende regio

De Brabantse Kempen staat bekend als een gebied waar het goed wonen en recreëren is, maar is zeker ook een heel ondernemende regio. Die ondernemingsgeest zit in het bloed van de Kempenaar. Waren het in 1800 de smokkelaars, de teuten en kleine boeren die op de schrale zandgronden actief handelden en samenwerkten. In de vorige eeuw brachten de sigarenindustrie, de agrarische sector en vervolgens nieuwe ondernemingen in de logistiek, transport, en techniek als gevolg van de automatisering de nodige welvaart. De Kempische industrie ontwikkelde zich steeds meer als een technisch georiënteerd netwerk van toeleverend MKB.

Tegenwoordig is de Kempen een florerende economische regio in de maakindustrie met innovatieve toeleveranciers voor de hightechindustrie, nationaal én internationaal. Hoewel de innovatieve agrosector ook een belangrijke economische pijler in de Kempen is, springt qua werkgelegenheid de industrie er vooral uit. Deze industrie telt:

  • 508 bedrijven in de maakindustrie waarvan 332 bedrijven in High Tech sectoren.
  • Totaal 8.000 banen in de maakindustrie
  • 20% van het totaal aantal banen
  • vooral in metaal en elektronische industrie
  • 25% van de banen is afhankelijk van diezelfde industriële sector, zoals transport en dienstverlening

Over de Kempen

  • De vier Kempengemeenten tellen ruim 70.000 inwoners; Bergeijk (18.339), Eersel (18.886), Bladel – Hapert (20.140) en Reusel – De Mieren (13.011).
  • Met elkaar verdient de Kempen bijna 4 miljard euro aan toegevoegde waarde creëren.
  • Ruim 1 miljard daarvan wordt jaarlijks verdiend in de Kempische industriële bedrijven, voornamelijk toeleverende MKB bedrijven.
  • De Kempen is een ondernemend regio en telt zo’n 35.000 arbeidsplaatsen.

(Bron: Kempische Industrie Agenda – Kempengemeenten; Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – de Mierden)

Wist je trouwens dat de Kempen volgens het Elsevier Weekblad in 2018 in de top 3 stond van de snelst groeiende regio’s van Nederland?

Economische toplocatie

De Kempische regio ligt onder de rook van Brainport Eindhoven. De economie van de hightech Brainportregio, waar De Brabantse Kempen met haar slimme maakindustrie onlosmakelijk onderdeel vanuit maakt, groeit hard in vergelijking tot de rest van Nederland. Die samenwerking is economisch gezien ook van groot belang, want juist híer zitten veel technische bedrijven die als toeleverancier een belangrijke rol spelen in het totale productieproces van de grote hightechbedrijven. Die groei heeft de ‘technologie- en innovatieregio’ gemaakt tot economisch sterkste regio van Nederland. Sinds 2016 is de Brainportregio dan ook erkend als mainport, een regio met een economisch kerngebied van nationale betekenis.

Daarnaast ligt de Kempen heel gunstig tussen de economische clusters van Eindhoven, Leuven en Aken en ligt dit gebied op de Corridor naar Antwerpen en het Ruhrgebied/Venlo waardoor het een toplocatie is voor producerende bedrijven voor (inter)nationale afzetmarkten. Niet voor niets stond in 2016 het Kempische Bedrijven Park (KBP) op plaats 8 van de Economische Toplocaties.

Kempische samenwerking

Van oudsher werken de Kempenaren al samen. Was het vroeger om het hoofd boven water te houden omdat op de schrale zandgronden weinig te verdienen was. Tegenwoordig is die breed gedragen samenwerking nog steviger verankerd. Die regionale coöperatie zie je overal terug.

Het Kempische bedrijfsleven is goed georganiseerd en gericht op samenwerking. Het KOP vertegenwoordigt zo’n 750 bedrijven die zijn aangesloten bij de plaatselijke ondernemersverenigingen. Samen met overheden en onderwijsorganisaties werkt het bedrijfsleven samen in een netwerkorganisatie; het Huis van de Brabantse Kempen. Hier ontstaan nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden. Regionale samenwerking zien we ook terug in het KBP; de regionale locatie waar bedrijven mogen groeien en waar voldoende ruimte is om zich verder te ontwikkelen. Inmiddels hebben al heel wat typisch Kempische bedrijven zich hier gevestigd. Jaarlijks wordt hier, als onderdeel van de Dutch Technology Week, het succesvolle KempenTech georganiseerd; een tweedaags evenement waar de technische maakbedrijven zichzelf kunnen laten zien aan het grote publiek.

Tot slot is die samenwerkende mentaliteit ook heel goed terug te zien in de Kempische industrie; als toeleveranciers van de hightech maakindustrie zijn bedrijven sterk gericht op samenwerking.

 

Smart Manufacturing

De Brabantse Kempen heeft nog voldoende ambities. Ze wil de industrie als slimme maakindustrie doorontwikkelen naar een hoogwaardige kennisintensieve maakindustrie die onderdeel uitmaken van de industriële clusters in Noord-Brabant en de Vlaamse Kempen. Een regio die uitblinkt in ‘Smart Manufacturing’. Door een effectieve samenwerking tussen alle partijen en creatief en innovatief ondernemerschap gaat dat zeker lukken.