De Dommel start challenge voor mens, gemeente en waterschap op Winnovatie.nl Zorgeloze Duikers

Wat is een slim alternatief voor krooshekken bij duikers in woonwijken? Deze vraag stelt Waterschap De Dommel op het samenwerkingsplatform Winnovatie.nl aan alle andere waterschappen én aan alle inwoners van Nederland. De oplossing moet bijdragen aan een situatie waarbij het water goed door kan stromen, zonder dat kinderen in de buizen kunnen komen.

In veel sloten en andere watergangen vind je duikers. Dit zijn buizen, in allerlei vormen en maten, waar het water doorheen stroomt. Voor deze duikers plaatst de gemeente zogenaamde krooshekken. Deze krooshekken vergroten de veiligheid in de wijk doordat ze voorkomen dat kinderen in de buizen kruipen. De roosters kunnen echter wel verstopt raken door riet, andere organische materialen en zwerfafval. Hierdoor is het watersysteem erg gevoelig voor overstromingen en dat kan weer tot schade leiden. Zo leiden krooshekken voor de waterschappen voor heel wat onderhoud en kosten.

Zorgeloze duikers
De Dommel wil graag een oplossing voor dit dilemma vinden, maar tot nog toe is dat nog niet gelukt. Daarom vraagt het waterschap de andere Nederlandse waterschappen en álle frisdenkers van Nederland – van jong tot oud – mee te denken over dit lastige vraagstuk. “Alleen in ons gebied staan in sommige woonwijken per vierkante kilometer wel 25 krooshekken”, legt Fons Hermsen regiobeheerder bij het waterschap uit. “We zijn via de challenge Zorgeloze duikers  dan ook op zoek naar haalbare en betaalbare oplossingen die ervoor zorgen dat niemand in de duikers kan kruipen, maar waarbij het water níet verstopt. Verder moet de oplossing ook toepasbaar zijn voor alle vormen en maten duikers.”

Zo verloopt de challenge
De challenge op Winnovatie.nl  is gestart op 8 februari. Iedereen die mee wil denken kan daar zijn of haar idee indienen. De challenge loopt tot en met 10 maart. Daarna beoordeelt een jury de ideeën. In de jury zitten onder andere initiator Fons Hermsen, en Luuk Postmes, adviseur stedelijk water van gemeente Eindhoven. Op 31 maart maakt de jury de beste ideeën bekend. De Dommel gaat vervolgens aan de slag met deze ideeën. Fons: “We hopen natuurlijk op veel bruikbare inzendingen. Alle inzendingen zijn zichtbaar zodat iedereen elkaar kan inspireren.”

Samen kom je verder
Winnovatie.nl is een nieuw samenwerkingsgplatform van alle 21 Nederlandse waterschappen. Het hoogheemraadschap Delfland was eind vorig jaar met de kreeftenchallenge het eerste waterschap dat een openbare challenge startte. Op de vraag naar een diervriendelijk kreeftenvangruig kwamen maar liefst 135 inzendingen binnen. Door op nieuwe manieren samen te werken met medeoverheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en met iedereen die graag nadenkt over interessante uitdagingen, komen de waterschappen tot nieuwe oplossingen voor de toekomst.