COVID 19: Steunmaatregelen Ondernemers & Brabantse Impact Monitor

De 21 gemeenten in de regio Eindhoven hebben een crisisteam opgezet voor economische zaken. Dat team heeft als doel om de provincie en ministeries van informatie te voorzien over lokale en regionale problemen die ontstaan door het coronavirus en om regionale maatregelen af te stemmen.

In het kader van het coronavirus brengt de provincie Noord-Brabant een aantal keer per week de ‘Brabantse Impact Monitor’ uit met relevante informatie voor ondernemers. Ondernemers kunnen zich aanmelden om de monitor rechtstreeks te ontvangen. Ze moeten daarvoor een e-mail sturen met naam en e-mailadres naar corona@brabant.nl

Namens de Kempengemeenten is burgemeester Bosma coördinator. Indien er in uw sector of bedrijfstak problemen ontstaan, die nog niet algemeen bekend zijn, dan vragen wij u dit te melden via g.stappaerts@bladel.nl

 

Informatievoorzieningen
De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Check op onderstaande websites wat de mogelijkheden zijn: