Coronacrisis II: Coronacrisis treft Brabantse samenleving recht in het hart

Bron : Brabant

 

Beste Brabanders,

 

Europa, Nederland en in het bijzonder nu Brabant worden zwaar getroffen door de coronacrisis, de menselijke en economische impact is immens. Allereerst willen wij ons medeleven betuigen aan de nabestaanden van de patiënten die door dit virus zijn overleden.

Vele anderen zijn besmet en sommigen vechten op dit moment in de ziekenhuizen voor hun leven. Hen en al hun geliefden wensen wij alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

Tegelijkertijd zijn velen bezig met belangrijk werk in de vitale sectoren van onze samenleving zoals de zorg, de hulpdiensten en het ov om te zorgen dat we zo goed mogelijk door deze crisis heenkomen. Bij deze willen wij benadrukken zeer dankbaar te zijn voor al het werk dat deze mannen en vrouwen voor ons allemaal verzetten.

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Op dit moment heeft het kabinet op nationaal niveau opnieuw maatregelen getroffen. Het RIVM adviseert over de bestrijding van de uitbraak van de ziekte. De Veiligheidsregio’s Noordoost, Zuidoost en Midden- en West-Brabant met hun voorzitters, de burgemeesters van ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg, zijn op grond van de wet bevoegd gezag wanneer het op de uitvoering van de maatregelen aankomt. De commissaris van de Koning is betrokken bij de bestrijding van de crisis.

 

Het college van Gedeputeerde Staten helpt Brabant op dit moment, door zo goed en zo kwaad als het kan, het werk van de provinciale organisatie te laten doorgaan. Ook kijkt het provinciebestuur op dit moment met spoed wat gedaan kan worden voor onze Brabantse samenleving, voor bedrijven, ondernemers en werknemers. Wij zoeken daarbij de samenwerking met gemeenten en organisaties. Ten aanzien van het openbaar vervoer hangt veel af van de beslissingen die het Rijk wellicht nog neemt. Samen met Arriva en Hermes bekijken we hoe het openbaar vervoer de komende weken het beste kan worden georganiseerd.

 

De coronacrisis treft de Brabantse samenleving recht in het hart. Het dagelijks leven staat volledig op z’n kop door de mensen die ziek worden, het thuiswerken, de sluiting van scholen, sportclubs en horeca. Juist nu we elkaar fysiek niet meer kunnen vastpakken, is het zaak om elkaar niet los te laten. Kijk naar elkaar om op een andere manier door juist een keer een extra telefoontje te plegen naar ouderen of mensen in quarantaine die de eenzaamheid mogelijk extra sterk beleven.

 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten, neem de hygiënemaatregelen in acht en volg de instructies van het kabinet, het RIVM en de veiligheidsregio’s op. Dan gaat het ons lukken om door deze corona-crisis heen te komen.

 

Gedeputeerde Staten Noord-Brabant, namens dezen,

Wim van de Donk