Coronacrisis I: Maatregelen en hulp voor bedrijven

In een serie korte artikelen informeert het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) ondernemers over maatregelen, gevolgen en algehele berichtgeving in verband met de coronacrisis.

  • Welke regelingen zijn er op dit moment op bedrijven te ondersteunen?

De uitbraak van het coronavirus heeft impact op de economie. Individuele bedrijven kunnen dat nu al merken. Op dit moment zijn de volgende maatregelen van kracht:

 

Werktijdverkorting
Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van corona kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Bedrijven komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk hebben door de maatregelen om het virus te bestrijden. Op Ondernemersplein vind je meer informatie over werktijdverkorting en kun je een aanvraagformulier invullen.
Bron: ondernemersplein – KVK

 

Bijstandverlening ZZP’ers
Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen via onderstaande knop starten.
Bron: Ondernemersplein – KVK

 

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
Bedrijven – en met name het mkb – kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het Corona-virus verruimd.
Bron: RVO

 

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.
Bron : Belastingdienst

 

Internationale relaties
Voor bedrijven die internationaal zaken doen is bijgaande link handig om meer informatie te verkrijgen over landen en maatregelen.
Bron : RVO

 

Waar vind ik nog meer informatie?

  • Veel informatie voor ondernemers is te vinden op de website van Kamer van Koophandel
  • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: telefoonnummer: 0800-2117
  • Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.
  • De website van de Rijksoverheid geeft ook antwoorden op de meest gestelde vragen.