Behoefte aan personeel? Laatste kans inschrijving leerwerkbanen


Naar aanleiding van de oproep voor leerwerkbanen voor werkzoekenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ontvingen we diverse enthousiaste toezeggingen uit het bedrijfsleven. Zij kwamen op 18 december bij elkaar om verdere stappen te zetten. Binnen dit project brengen we dankzij een korte en passende beroepsopleiding vraag en aanbod met elkaar samen. Hiervoor ontwikkelde het Summa College een uniek onderwijsprogramma, naadloos passend bij de deelnemende bedrijven en het ‘Programma van Eisen werkgevers Techniek & Logistiek De Kempen’. Zo creëren we maatwerkscholing evenals een solide oplossing voor de arbeidsmarktkrapte. Een en ander geschiedt middels de door het Ministerie van Onderwijs uit het Regionaal Investerings Fonds beschikbaar gestelde co-financiering.

 

 

Meedoen kan nog. Vraag vóór 15 januari aanstaande de samenwerkingsverklaring respectievelijk co-financieringsverklaring waarin jouw bedrijf toezegt om leerwerkplekken beschikbaar te stellen. Kempenplus en Summa verzekeren een goede aanvullende begeleiding op de werkvloer. Werving, selectie en jobcoaching worden dus in samenspraak verzorgd.

 

Aanmelden bij Marja de Bruin info@hetkop.nl

Vragen? Neem dan contact op met Régine van Lieshout 06-23609311 Directeur Ster College onderdeel van Summa College.