Arbodienstverlening: ISK op zoek naar nieuwe partner

Na een jarenlange samenwerking is in onderling overleg besloten om de overeenkomst tussen HumanCapitalCare en ISK stop te zetten per 1 januari 2021. De ISK-lidbedrijven die gebruik maakten van de aantrekkelijke afspraken in deze raamovereenkomst zijn inmiddels allemaal individueel benaderd over dit besluit.

De samenwerking tussen ISK en ArboNed is nog steeds actueel. ArboNed helpt MKB-ondernemers met alle (preventieve) arbozaken, zodat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dagelijks staat men klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers. ArboNed verlaagt verzuim, minimaliseert arbeidsrisico’s en zorgt voor gezonde en vitale medewerkers. Wenst u  gebruik te maken van de afgesproken kortingen en andere afspraken? Neem dan contact op met Rinse Rooker (06 – 83079101 – rinse.rooker@arboned.nl).

Vanwege de stopzetting van de samenwerking met HumanCapitalCare is ISK op zoek naar een nieuwe partner op het gebied van arbodienstverlening. De samenwerking met ArboNed blijft in stand. Wij sluiten de samenwerking met een lokaal lidbedrijf zeker niet uit. Bent u de arbodienstverlener die graag in samenwerking met ISK onze ruim 800 aangesloten lidbedrijven een interessant aanbod kunt doen? Heeft u als ISK-lidbedrijf goede ervaringen met een arbodienstverlener, die in contact zou moeten komen met ISK?
Neem dan contact op met Hetty van der Hamsvoort van ISK (hetty@iskempen.nl), uiterlijk maandag 3 mei 2021.