Afscheid Jan van der Sanden als projectleider techniekcoaches

Jan van der Sanden neemt met ingang van het nieuwe schooljaar 2020 – 2021 afscheid als projectleider techniekcoaches binnen het Techniekportaal/KOP. Hij vervulde deze rol de afgelopen vijf jaar met veel passie en toewijding. Samen met de ruim dertig techniekcoaches zorgde hij dat op veel Kempische basisscholen kinderen kennis maken met de verschillende vormen van techniek. De techniekcoaches worden onderdeel van het vernieuwde KempenTech.

Vanuit Techniekportaal en het KOP zijn we Jan erkentelijk voor zijn inzet, enthousiasme en grote betrokkenheid in de afgelopen jaren. Jan zelf bedankt graag ‘alle partners voor de samenwerking, het enthousiasme, het vertrouwen en de gastvrijheid die ik steeds heb mogen ervaren’.

Het KOP werkt sinds een jaar met onderwijs en bedrijfsleven aan duurzame techniekworkshops. Doel is ze passend te maken in het onderwijscurriculum, waar 21st century skills en techniek steeds belangrijker worden. Alle workshops worden ondersteund door bedrijven, die samen met de techniekcoaches docenten kunnen helpen met de techniekworkshops. Het voortgezet onderwijs wordt ook betrokken, net als het praktijkonderwijs.

Lonneke Evers neemt binnen het KOP de lopende taken van Jan over en beantwoordt graag vragen over de inzet van de techniekcoaches en het nieuwe KempenTech. Ze is te bereiken via lonneke@hetkop.nl.