Afscheid Cor van Ven bij KOP en Techniekportaal:

Altijd aandacht voor állen in de Kempen, dezelfde kansen voor iedereen

Alle jongeren die opgroeien in de Kempen dezelfde kansen bieden op werk in de maakindustrie en het Kempische bedrijfsleven. Met die missie heeft Cor van de Ven bijna vijftien jaar geleden de basis gelegd voor de bijzondere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de Kempen. Zijn inzet past geheel in de visie waarmee hij zijn bedrijf Vencomatic Group leidde: innovatief ondernemerschap, aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én duurzaamheid.

Cor van de Ven neemt na het overdragen van de Vencomatic Group aan zijn kinderen, nu ook afscheid van zijn inzet als oprichter, lid en vice-voorzitter van het Kempisch Ondernemers Platform en voorzitter van het Techniekportaal. Hiermee komt er een einde aan zijn onvermoeibare en vaak ook eigenzinnige inzet voor met name de thema’s onderwijs en duurzaamheid in de Kempen. Cor kan gelukkig rekenen op de stevige basis die hij heeft neergezet en heeft er vertrouwen in dat een nieuwe generatie ondernemers hiermee verder gaat.

Cor van de Ven zocht altijd de samenwerking op met het onderwijs en gemeenten. Zo verwelkomde hij burgemeesters in de Denktank van het Techniekportaal en vertelde recent nog aan 35 techniekdocenten uit Twente hoe het uit het Techniekportaal ontstane KempenTech bijdraagt aan een goede oriëntatie op techniek bij basis- en middelbare scholieren. Indruk maakt altijd de passie voor een inclusieve samenleving die Van de Ven na staat.

Op geen enkele bijeenkomst laat hij het na om aandacht te vragen voor praktijkschoolleerlingen, hun talenten en de manier waarop bedrijven hier wat hem betreft ruimte voor moeten bieden. Zijn eigen loopbaan is voor jongeren een inspiratie, en laat hen zien dat je met goede ideeën en inzet heel ver kan komen. Zijn duurzame Vencocampus is nu actueler dan ooit, maar laat natuurlijk ook zijn visionaire blik zien.

Als grote werkgever in de regio hield Cor ook de saamhorigheid vast en zorgde ervoor dat ook kleinere ondernemers in de keten mee kunnen profiteren van de kennis die er bij de 880 (maak)bedrijven in de Kempen is. Kennissessies vanuit het KOP zijn voor alle leden toegankelijk en de techniekcoaches en leskisten van KempenTech worden door alle scholen in de Kempen ingezet. Onder zijn ambassadeurschap kwamen het KOP en KempenTech ook steeds meer in beeld bij de Eindhovense Fabrikantenkring, Brainport en zelfs binnen organisaties en initiatieven in heel Nederland.

Hans van den Dungen, voorzitter KOP:“We bedanken Cor van de Ven voor zijn tomeloze inzet voor het KOP en het Techniekportaal en hopen dat we soms nog eens een beroep mogen doen op zijn kennis.”