Aandacht voor laaggeletterdheid

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven kampen met schaamte en zijn vaak onbegrepen. Ook sociaal isolement ligt op de loer. Het DigiTaalhuis in de Kempen (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) zet zich in voor meer begrip, informatie én hulp en ondersteuning.

Bijna 14% van de werknemers in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Ofwel 1,1 miljoen werknemers. Het betreft zowel hoog- als laagopgeleiden en zowel mensen met migratieachtergrond als autochtone medewerkers. Het aandeel medewerkers met taalproblemen verschilt per organisatie en functie, maar in vrijwel alle branches werken mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

In de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant wonen in totaal  51.000 laaggeletterden. Naar schatting is 8% van de 16- t/m 65-jarigen in deze regio laaggeletterd. Dit komt neer op ruim 26.000 minder taalvaardige mensen.  Mensen die minder taalvaardig zijn herken je onder meer aan deze signalen:

– Vragen vaak om herhaling
– Sturen weinig e-mails door
– Hebben geen belangstelling voor opleidingen binnen het bedrijf
– Hebben moeite met het begrijpen van instructies en rooster

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen onvoldoende niveau om mee te kunnen in onze maatschappij.

Het DigiTaalhuis helpt iedereen die hulp nodig heeft bij lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De hulp van het DigiTaalhuis is gratis! We richten ons op zowel NT1 (mensen die geboren en getogen zijn in Nederland) als NT2 (nieuwkomers). We helpen individuele mensen, maar kunnen ook voor bedrijven veel doen. Denk aan incompany trainingen of branche specifieke bijscholingen, met daarin aandacht voor basisvaardigheden.
Zo zorgen we samen voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers en een betere onderlinge communicatie. Met als gevolg een betere werksfeer én verhoging van de productiviteit. Samen met een klant of organisatie kijkt het DigiTaalhuis hoe we het beste kunnen helpen.

Het DigiTaalhuis is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, Stichting Lezen en Schrijven, Bibliotheek De Kempen, Ster College en Welzijn De Kempen. Samen pakken we laaggeletterdheid in de regio aan.

Ga de uitdaging aan en maak laaggeletterdheid bespreekbaar in jouw bedrijf of omgeving!
Wil je weten hoe je het gesprek aan gaat, welke mogelijkheden er zijn en waar we kunnen samenwerken? Neem dan contact op met DigiTaalhuis De Kempen: bel Macha Mathijssen op telefoonnummer 06 3359 0936 of mail naar m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl.
Neem ook een kijkje op onze website www.digitaalhuisdekempen.nl en/of volg ons ons op Facebook (facebook.com/digitaalhuis).