Aan de slag met energietransitie

De kickoff van de werkgroep van het project LOBASG (de afkorting voor Local Balanced Smart Grid) in de Kempen heeft op 16 februari 2022 plaatsgevonden en daarmee is een start gemaakt van het project. KOP heeft tijdens dit eerste overleg na afstemming met de Kempengemeenten en projectpartners Alius en Scholt Energy besloten om een start te maken op bedrijventerrein Waterlaat in Bergeijk.

De problematiek is divers en ingewikkeld. De grootste belemmering voor ondernemers om in duurzaamheid te investeren bestaat vooral uit de netwerkcongestie in deze regio. Vele daken worden bijvoorbeeld niet benut voor zon, maar de problematiek vraagt daarnaast vooral ook om innovaties en intensieve samenwerking tussen ondernemers onderling. De ontwikkeling van smart grids, ofwel Loebassen staat daarbij centraal. Studenten bedrijfskunde Bram van de Pas en Maarten Bogers ondersteunen KOP en Alius bij deze uitdaging. Op korte termijn nemen zij contact op met de bedrijven op de Waterlaat.