10 JAAR TECHNIEKPORTAAL DE KEMPEN

HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN BEDRIJFSLEVEN, ONDERWIJS EN OVERHEID IN DE BRABANTSE KEMPEN

Bron: Brabant in Business

Techniekportaal de Kempen is er voor scholen en bedrijven, het is al 10 jaar actief.
De basis voor de stichting werd gelegd door het Kempisch Ondernemers Platform, het KOP. Het KOP was gestart met Kies Kempische Bedrijven, het project om leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs te laten zien hoe leuk techniek kan zijn en wat de toekomstige werkmogelijkheden bij de Kempische bedrijven zijn. KOP en Techniekportaal vonden een grote groep van bedrijven die bereid is om leerlingen te ontvangen. Daar groeide de stichting Techniekportaal de Kempen uit voort, die werd opgericht door het KOP.

Onderwijs
Aanvankelijk ging het daarbij alleen en vooral om excursies naar bedrijven. Leerlingen beleefden een boeiende en leuke ochtend of middag, maar het bezoek was vaak niet goed ingebed in permanente aandacht voor techniek op hun school. Techniekportaal kwam daarom met het initiatief om techniekcoaches aan te bieden aan de scholen. Dat zijn ervaren mensen uit het bedrijfsleven en het onderwijs, die de leerkrachten bijstaan. Dat kan ook betekenen dat ze samen met de leerkracht met leerlingen aan de slag gaan. Projectleider Jan van der Sanden begeleidt de techniekcoaches en zorgt voor de invulling van vacatures als die ontstaan.

Jan ten Doeschate, voorzitter van Techniekportaal de Kempen: “We hebben met deze aanpak goud in de hand. Als we spreken met schoolbesturen en partijen buiten onze regio merken we steeds hoe uniek ze onze formule vinden. Dus we mogen best wat trotser zijn”.
Het bestuur van Techniekportaal en de basisscholen willen graag vijf jaar verder met het project en heeft de gemeenten en het bedrijfsleven gevraagd voor die periode een financiële bijdrage te leveren. Binnenkort wordt ook voor de scholen voortgezet onderwijs een vervolgplan gemaakt.
Jan ten Doeschate: “Diverse bedrijven en het KOP besloten mee te werken aan het project voor de basisscholen. Ook tijdens mijn gesprekken met de wethouders van de vier Kempengemeenten ontmoet ik een positieve pers.”

Bedrijven
De aandacht is door Techniekportaal verbreed naar de bedrijven, de andere pool in de verbinding onderwijs en de arbeidsmarkt in de Brabantse Kempen.
Techniekportaal ondersteunt nu ook ondernemers die zoeken naar specifieke opleidingen voor hun eigen medewerkers. Zo vroeg Venco Group in Eersel aan Techniekportaal om samen met het beroepsonderwijs een cursus te ontwikkelen voor een upgrading van hun schakelkastmonteurs.

Jan ten Doeschate: “Ook andere bedrijven met die vraag naar specialistische opleidingen, die niet op de reguliere onderwijsmarkt ‘te koop’ zijn, kunnen bij ons terecht. Samenmet de bedrijven komen we tot het programma van eisen. Dat is dus vraag gestuurd. We kijken ook of we de opleidingsbehoefte van enkele bedrijven kunnen bunde en, zodat er voldoende medewerkers zijn om een cursusgroep te kunnen starten. Wij leiden niet zelf op, maar besteden de cursus of training uit aan een erkende onderwijsinstelling. Ons werk zit er dan grotendeels op en er ontstaat een rechtstreekse lijn tussen een bedrijf en de opleiding,” aldus ten Doeschate.

Elektro en Plaatwerk
Techniekportaal ondersteunt sinds 2018 ook twee groepen van elektro- en plaatwerkbedrijven die samen willen optrekken bij de werving van nieuwe medewerkers en hun contacten met scholen voor vmbo, havo en vwo.
Het gaat bij het collectief Elektro de Kempen om 12 bedrijven en het collectief Plaatwerk de Kempen telt op dit moment 9 bedrijven. Na de start hebben beide collectieven uit hun midden een eigen voorzitter benoemd. Voor Elektro is dat Edwin Markhorst van Markhorst Elektro en bij de Plaatwerkbedrijven Dennis Driessen van Driessen B.V..
Techniekportaal heeft de bedrijven begeleid bij de oprichting en ondersteunt nu beide collectieven.
Dat gebeurt door Jan Thijs en Peter van de Aa, de huidige programmamanagers van Techniekportaal.
Beide collectieven zoeken het onderwijs op en zijn daar heel welkom. Deze bijzondere regionale samenwerking past helemaal binnen het landelijk stimuleringsprogramma “Sterk Techniekonderwijs. Dat heeft tot doel om bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar te brengen en meer praktijkgericht onderwijs te verzorgen.

Edwin Markhorst: “De elektrobedrijven trekken goed samen op, terwijl wij in de dagelijkse praktijk van onze bedrijven ook ‘concullega’s’ van elkaar zijn. Wij hebben als collectief een paar mooie plannen op stapel staan. We hebben besloten om samen een project te starten waarbij gastlessen gegeven gaan worden op het PiusX College en waarbij aansluitend daadwerkelijk de praktijk aanschouwd kan worden. “
De deelnemers aan dit collectief Elektro hebben ook het plan om samen op te treden op Kempentech, tijdens de Dutch Technologyweek 2019. Techniekportaal organiseert daar met de scholen en bedrijven de Onderwijsdag voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs en de tweede dag is traditioneel een druk bezochte publieksdag. Edwin Markhorst: “Ook daar kunnen we de aantrekkelijkheid en de vele facetten van onze branche promoten bij leerlingen en werkzoekenden. Door samenwerking kunnen wij de jongeren vele mogelijkheden bieden. Niet alleen aan diegenen, die al gekozen hebben voor deze richting, maar ook aan de jongeren, die nog voor hun keuze staan. We zijn daarmee ook een prima partij voor het onderwijs om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen,” aldus Markhorst.

Zijn collega van het collectief Plaatwerk, Dennis Driessen zit op dezelfde koers:
“Ook de plaatwerkers uit de Kempen zien vele voordelen van samenwerken op het gebied van arbeidsmarkt en scholing. In onze branche hebben grote ontwikkelingen plaats gevonden en die gaan nog steeds verder. Ik denk aan de automatisering, robotisering en computerisering van machines en processen.
De vakman maakt zijn producten daardoor in een heel andere werkomgeving. Het werk is veel boeiender en veel aantrekkelijker geworden, zowel voor jongeren als voor oudere werkzoekenden.” De plaatwerkbedrijven willen dit naar buiten brengen, vertellen en laten zien, ook samen met het onderwijs, zodat meer jongeren kiezen voor dit boeiende vak.
Driessen: “Wij zijn dan ook zeer gemotiveerd om samen met Were Di in Valkenswaard een pilot te starten. Hierbij willen wij onze mensen uit de praktijk aan leerlingen laten vertellen over het plaatwerk vak. Daarna nemen we ze mee naar onze bedrijven om ze de praktijk te laten beleven en met alle beschikbare nieuwe middelen en machines kennis te maken.”

Hoe verder
Techniekportaal de Kempen heeft in de afgelopen jaren een vaste plaats verworven in het veld van onderwijs-arbeidsmarkt in de Kempen. In de komende jaren wil de stichting die positie verder uitbouwen. Dat is geen doel op zich, maar wel als de partners van Techniekportaal, de bedrijven, de onderwijsinstellingen en de overheden dat vragen. Jan ten Doeschate: “Inderdaad vraag gestuurd, dat staat voorop. In discussie met hen zullen we dit jaar scherp krijgen waar de behoeften en de kansen liggen. Ambities genoeg!”

Techniekportaal zoekt daarvoor waar nodig de regionale en lokale partners op. De mogelijkheden van duurzame samenwerking worden groter. Het KOP is robuuster georganiseerd. Het perspectief van het Huis van de Brabantse Kempen is sterk gegroeid. Daarnaast ontstaat met de ontwikkeling van Kempenplus en WVK groep tot één participatiebedrijf ook een stevige nieuwe regionale partij met werkzoekenden.
“Maar ik hoor nu nog te vaak dat het onduidelijk is bij je wie moet zijn. Daar ligt nog een schone taak.” aldus de Techniekportaal-voorzitter.

Techniekportaal De Kempen voor de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wie
Techniekportaal de Kempen is in 2009 opgericht om de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs een stevige impuls te geven. In het bestuur van de stichting zijn het PIUSX College, het Rythovius College en het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) vertegenwoordigd.
De stichting werkt ook intensief samen met het basisonderwijs. De Kempengemeenten ondersteunden Techniekportaal op projectbasis en hebben van Techniekportaal het verzoek gekregen om dat de komende 5 jaar weer te doen. Ook nodigt het bestuur de gemeenten en het basisonderwijs uit om vanaf 2019 bestuurlijk aan de bestuurstafel aan te schuiven.
Het bestuur staat onder voorzitterschap van Jan ten Doeschate. Techniekportaal de Kempen is een initiatief van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP).

Waarom
Het bedrijfsleven in de Brabantse Kempen heeft voortdurend goed opgeleide medewerkers nodig. Veel arbeidsplaatsen in de Kempische maakindustrie zijn technisch gericht of hebben daar een sterke relatie mee. Om verzekerd te zijn van voldoende aanbod van nieuwe medewerkers is het daarom nodig dat al bij leerlingen van basisscholen en van het vmbo, havo en vwo de belangstelling voor techniek en het werken bij Kempische Bedrijven wordt vergroot. Dat vraagt ook een goede relatie met het bedrijfsleven. Er zijn ook bedrijven die hulp kunnen gebruiken bij het goed opleiden van eigen medewerkers en het verbeteren van hun imago. Vaak bestaat er nog een gedateerd idee over de werkzaamheden, terwijl hightech en schone technieken en hulpmiddelen al lang de boventoon voeren. Daarvoor is ook vanuit het bedrijfsleven een goede relatie met het onderwijsveld nodig. Dus tweerichtingsverkeer.

Wat
De stichting Techniekportaal de Kempen richt zich op het onderwijs en het bedrijfsleven in de Brabantse Kempen en de belangrijke verbinding daartussen. Doelgroepen zijn enerzijds de leerlingen en leerkrachten van basis- en voortgezet onderwijs, anderzijds de Kempische bedrijven.
Techniekportaal heeft gezorgd voor meer dan 30 techniekcoaches op de basisscholen om leerkrachten te ondersteunen om leerlingen kennis te laten maken met moderne technologie. Niet alleen op school, ook in de bedrijven. Bedrijfsbezoeken maken daarom deel uit van de aanpak. Dan beleven ze hoe leuk techniek kan zijn.
Techniekportaal organiseert met de scholen de Onderwijsdag op Kempentech, de beurs tijdens de Dutch Technologyweek.
Daarnaast ondersteunt Techniekportaal de scholen voor voortgezet onderwijs in het leggen van de verbinding met het bedrijfsleven en ook andersom.
Zo adviseert en faciliteert Techniekportaal twee groepen van Kempische elektrobedrijven en plaatwerkbedrijven, die samen willen optrekken richting onderwijs en bij de werving van medewerkers.

Waar
Het werkgebied van Techniekportaal is gelijk aan dat van het Kempisch Ondernemers Platform, maar daar staat geen hoog hek omheen. Dat is immers ook voor bedrijven en leerlingen niet het geval. Daarom zijn er bijvoorbeeld goede contacten met scholen in Oirschot (Kempenhorst), Veldhoven (Sondervick) en Valkenswaard (Were Di), met het Summa College in Eindhoven en met Brainport.