Subsidieregeling SLIM: Investeren in uw personeel?

Veel MKB-ondernemers willen het dol graag maar komen er niet aan toe! Daarnaast is er vaak geen inzicht in welke scholing er het best ingezet kan worden. Of er ontbreekt budget. Dan biedt de subsidieregeling leren en ontwikkelen mogelijk een oplossing voor u! Middels deze subsidieregeling kunt u aanspraak maken op subsidie voor activiteiten op het gebied van begeleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van medewerkers is een hot item. Met de subsidieregeling SLIM draagt de overheid hier haar steentje aan bij. De regeling financiert onder andere de ontwikkeling van loopbaanadviezen, een opleidings- of ontwikkelingsplan, behoeftepeiling onder het personeel of de begeleiding van een derde leerweg student.

Aanvragen kunnen door MKB-ers worden ingediend van 2 maart 2020 tot dinsdag 31 maart. In september volgt er nog een openstellingsronde voor MKB-ers. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen van 1 april tot en met 30 juni.

De subsidie vergoedt 60% tot 80% van de subsidiabele kosten afhankelijk van uw bedrijfsgrootte tot een maximum bedrag van € 24.999. Samenwerkingsverbanden ontvangen maximaal
€ 500.000 subsidie voor. Een eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen op basis van het brutoloon. Ook bepaalde externe kosten zijn subsidiabel. Daarnaast wordt er met een toeslag van 15% gewerkt.

KOP – TRIAS
Bedrijven kunnen TRIAS inschakelen voor subsidieadvies en hulp bij het aanvragen. Met het startfeefonds KOP-TRIAS financiert KOP 2/3 van het advies- en aanvraagtraject voor. Als de subsidie vervolgens wordt toegekend, betaalt u het startfee bedrag weer terug zodat het geld opnieuw beschikbaar komt voor andere ondernemers. Door deze startfee ondersteuning loopt u als bedrijf minder risico, terwijl uw slaagkansen vergroot worden door de professionele ondersteuning.

Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. Het is onze ervaring dat voor een dergelijke regeling veel belangstelling bestaat. Hoe eerder we een afspraak maken des te meer tijd hebben we om een goede aanvraag voor te bereiden.

Voor meer informatie:
Trias Advies –  Ferry van der Bloemen – ferry@trias-subsidie.nl
Kempisch Ondernemers Platform (KOP) – Stefan Slenders – stefan@hetkop.nl