Kies Kempische Bedrijven (KKB) is één van de activiteiten van de stichting Techniekportaal de Kempen en heeft als doel interesse voor techniek te kweken bij de kinderen op basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Door middel van het tastbaar maken van techniek, bedrijven excursies voor kinderen en ook voorlichting aan o.a ouders tracht men techniek bij jongeren op een positieve manier onder de aandacht te brengen. De techniekcoach verleent hierbij een belangrijke ondersteunende rol aan de leerkracht op de scholen en de begeleiders in de bedrijven. De stichting heeft momenteel zo’n dertigtal vrijwilligers in dienst, die voor KKB als techniekcoach op treden. Zij zetten hun technische kennis en ervaring in tijdens technieklessen op de scholen. Zij zijn actief op de Kempische basisscholen in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel de Mierden. Ook op de twee scholen voor Voortgezet Onderwijs Rythoviuscollege en Pius-X-college zijn zij actief. De techniekcoach speelt ook een belangrijke rol bij de excursie naar bedrijven.

Samen met de techniekcoördinator van de basisschool zoekt hij geschikte bedrijven en bereid de excursie voor. Daar waar busvervoer nodig is wordt door de stichting vervoer geregeld. Fontys, met steun van Brainport, heeft reeds diverse scholing verzorgd van onze techniekcoaches en techniekcoördinatoren van de scholen. In de stuurgroep van KKB vindt afstemming plaats tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de stichting Techniekportaal de Kempen.