Manager KOP-bureau

Het Kempisch Ondernemers Platform is de bovenlokale belangenbehartiger voor de ondernemersverenigingen en ondernemers uit de Kempen.
Professionalisering is aan de orde en er is plaats voor een

Manager KOP-bureau

De manager zal het boegbeeld zijn van het KOP-bureau en de verbindende kracht vormen met alle relevante (strategische) partners van het KOP en eveneens samen met KOP bestuur de missie en strategie ontwikkelen.
Het KOP-bureau bestaat uit programma managers vanuit de diverse stafdiensten, secretariële ondersteuning en een collega voor de communicatie en onderhoud van de website.

We zoeken een ervaren manager die zijn/haar sporen al verdiend heeft in een soortgelijke omgeving. Je hebt HBO/Academisch werk- en denkniveau, inzicht in organisatieprocessen, planning en financiën. Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, helikopterview & strategisch inzicht.
Je hebt ervaring als leidinggevende en verbindende vaardigheden. Vanzelfsprekend zijn je netwerkvaardigheden goed en kan je communiceren op verschillende niveaus.
Het betreft een ZZP functie voor 24 uren per week.

Belangrijkste Resultaatgebieden:

1. Managen en praktisch aansturen van de projectorganisatie en haar medewerkers.
2. Ontwikkelen en waar nodig bijsturen van het beleid en de strategie van het bestuurlijk platform in overleg met het KOP bestuur en de stafdiensten, zoals o.a. Techniekportaal, Innovatie Platform de Kempen en de Inkoop samenwerking.
3. Het initiëren, onderhouden, vertegenwoordigen en beïnvloeden van relaties en stakeholders.
4. Ondersteuning en advisering KOP bestuur

Kernactiviteiten per Resultaatgebied:
1. Managen en praktisch aansturen van de projectorganisatie en haar medewerkers.

▶ Zorg dragen voor het (mede) opstellen van beleidsplannen, begrotingen, budgetten, werkplannen, jaarverslag, etc.; afstemming hierover met de betrokkenen.
▶ Als verantwoordelijk manager zorgdragen voor de organisatie en financiën, werkprocessen, kwaliteit, communicatie, profilering en facilitaire zaken van de organisatie.
▶ Bewaken en verbeteren van de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie, de werkzaamheden en de middelen.
▶ Als manager verantwoordelijk voor de aanname, coaching, ontwikkeling en het afscheid nemen van medewerkers. Interveniëren waar nodig en na afstemming met KOP bestuur.
▶ Verantwoording afleggen aan het KOP bestuur middels rapportages en overleg.

2. Ontwikkelen en waar nodig bijstellen van het beleid en de strategie van het bestuurlijk platform in overleg met het KOP bestuur en de stafdiensten, zoals o.a. Techniekportaal, Innovatie Platform de Kempen en de Inkoop samenwerking.

▶ Voldoende ver vooruit kijken, oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen vertalen in concreet beleid en wijzigingen in de organisatie en/of de strategie. Behouden van een sterke focus.
▶ Bespreken van nieuwe ontwikkelingen met de organisatie, de stafdiensten en het KOP bestuur; draagvlak creëren voor veranderingen door het geven van toelichting en het stimuleren van het meedenken.
▶ Leidinggeven aan het doorvoeren van wijzigingen en het inslaan van nieuwe wegen.
▶ Evalueren van de gekozen strategie en de gerealiseerde veranderingen, hierover sparren met het KOP bestuur. Doorvoeren van bijstellingen.

3. Het initiëren, onderhouden, vertegenwoordigen en beïnvloeden van relaties en stakeholders.

▶ Signaleren en in kaart brengen van relevante ontwikkelingen in de politiek/maatschappij en bij allerhande groeperingen op lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal niveau.
▶ Op basis van deze ontwikkelingen, en in relatie tot de missie en strategie van de organisatie, keuzes maken waar tijd en aandacht aan te schenken. Hierover sparren en communiceren met de interne en externe organisaties.
▶ Aanwezig zijn bij belangrijke bijeenkomsten of gebeurtenissen; situaties en belangen overzien en doorgronden; bepalen welk standpunt in te nemen.
▶ Belangrijke informatie doorgeven aan anderen; mensen aan elkaar koppelen; op proactieve en soms reactieve wijze ontwikkelingen beïnvloeden.

4. Ondersteuning en advisering KOP bestuur

▶ Samen met het KOP secretariaat de vergaderingen van het KOP bestuur voorbereiden.
▶ Zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van het KOP bestuur.

Ben jij onze kandidaat?
Richt dan uiterlijk 15 december je motivatiebrief met cv aan hans@hetkop.nl.
Mocht je nog vragen hebben dan kan je hem bellen op nummer 06 -12922298