Gemeenten

Kempisch Bedrijven Park genereert synergie in HR-diensten.

Op het Kempisch Bedrijven Park (KBP) is onlangs een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de samenwerking rondom personele diensten te vergroten. 81% van de bedrijven op het KBP heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Op 3 februari was de presentatie van de onderzoeksgegevens en is een start gemaakt met de daadwerkelijke samenwerking.

In het onderzoek kwamen 4 categorieën aan de orde: het bedrijf zelf en hoe HR is georganiseerd, re-integratie, preventie en collectieve mogelijkheden. De verschillen tussen de bedrijven zijn erg groot. De kleinste onderneming heeft 6 medewerkers, de grootste 290. Toch hebben alle ondernemingen vragen over personeelsbeleid. Dat wat in het ene bedrijf al ontwikkeld en in gebruik is, kan een ander helpen om het goed op te zetten. Mooie voorbeelden zijn het medewerkers tevredenheidsonderzoek of een fietsenplan. De bereidheid om medewerkers van andere bedrijven een kans te geven om te re-integreren is aanzienlijk hoog: 60 % van de deelnemende bedrijven wil “de buren” graag helpen. Thema`s als vitaliteit en de inrichting van de groenvoorzieningen op het park, werven van personeel, ervaringen met Arbodiensten, het riep bij iedereen herkenning en gespreksstof op. Daarom willen de HR-medewerkers de samenwerking verder vorm geven door elkaar snel te kunnen bereiken en themabijeenkomsten, specifiek voor de HR-medewerkers te organiseren. Ook voor de bedrijven op het KBP geldt “een goede buur is beter dan een verre vriend”.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Inge Meijer, 06-19595685 of inge@r-o-l.nl