Jouw medewerkers in 2030

Vragen die je op dit moment als Kempische ondernemer eigenlijk niet verwacht. Of wel soms … ? Toch wordt er in regio de Kempen zeer nadrukkelijk stilgestaan bij de rol die onze “maakindustrie” hier dagelijks speelt en tot in de verre toekomst wil blijven spelen. Wij willen “de poort naar Brainpoort” verder uitbouwen. Wij, de Kempische mensen, zijn met z’n allen voor een groot deel afhankelijk van die positie. Hierbij kun je denken aan het gezinsinkomen van de inwoners, onderwijs- en sportfaciliteiten voor onze kinderen en pubers, het regionaal openbaar vervoer, de dienstverlening, het lokale en regionale bestuur, de ruimtelijke ordening en zo kun je nog even doorgaan.

 

Lees hier het volledige artikel