Stichting Innovatie Platform de Kempen

Wie is…?
Stichting Innovatie Platform de Kempen (IPK) is een organisatie stichting die eind 2007 is opgericht en maakt als aparte stichting onderdeel uit van het KOP. Het doel van de stichting is het bevorderen van innovatie en samenwerking tussen bedrijven binnen de Kempenregio; Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De stichting wil een concrete vorm van samenwerking stimuleren zodat ondernemers branche overschrijdend elkaar weten te vinden als het gaat om innovatieve projecten en producten. Die samenwerking begint met elkaar leren kennen en elkaar vertrouwen. Dan pas kan er écht samengewerkt worden aan nieuwe projecten.

Wat doet ze?
Stichting IPK initieert en organiseert innovatieve bijeenkomsten en participeert in bovenregionale projecten om op die manier de individuele mkb bedrijven te stimuleren tot meer samenwerking. Samen hebben ondernemers veel kennis in huis, waardoor ze veel voor elkaar kunnen betekenen.

1. IPC-subsidietrajecten begeleiden
Sinds 2008 begeleidt en ondersteunt Stichting IPK samenwerkende ondernemers in IPC-subsidietrajecten (Innovatie Prestatie Contracten, een funding vanuit RVO). In IPC’s werken ondernemers gedurende twee jaar aan een innovatief project. Na die tijd is het prototype geschikt voor de markt. Of het project blijkt toch niet te slagen. De stichting heeft hierin een faciliterende rol, brengt ondernemers samen en zorgt voor de administratie rondom de IPC’s. Concrete voorbeelden van succesvolle IPC-projecten vind je hier.
(smart thinking 1, smart thinking 2 en smart thinking 3)

2. VIBb’s organiseren
Stichting IPK heeft de afgelopen jaren tal van Vrijdag Innovatie Bijeenkomst borrels (VIBb’s) georganiseerd. Tijdens een VIBb biedt de Stichting een ondernemer met een specifieke ondernemersvraag een podium waarbij geïnteresseerde ondernemers worden uitgenodigd om mee te denken. Die vraag kan heel divers zijn, bijvoorbeeld: Hoe vind ik de juiste investeerders voor mijn product? Hoe breng ik mijn product op de juiste manier in de markt?

3. Thematische bijeenkomsten organiseren
Ze initieert en organiseert jaarlijks ontmoetingen voor Kempische ondernemers rondom een specifiek thema. De onderwerpen worden aangedragen door een ondernemer of de Stichting pikt die vanuit het werkveld zelf op. Vaak komen uit deze bijeenkomsten en VIBb’s nieuwe projecten en producten tot stand. Ook ontstaan hier regelmatig de ideeën van de IPC’s.

Heb je een ondernemersvraag, een interessant thema of wil je meer info over de IPC’s en de criteria? Neem dan contact op met het secretariaat via ipk@hetkop.nl.

Bovenregionale projecten
Op bovenregionaal en internationaal niveau behartigt Stichting IPK de belangen van de individuele Kempische mkb bedrijven en brengt ze in contact met innovatieve projecten. Ze werkt samen met Brainport Eindhoven en het Huis van de Brabantse Kempen waardoor de individuele bedrijven in de Kempenregio benaderd kunnen worden om bovenregionaal of internationaal samen te werken. Ze participeert in de volgende projecten:

1. Toekomstbestendige Maakindustrie
De insteek van dit project, geïnitieerd vanuit Brainport Eindhoven, is om ondernemers uit Zuidoost-Brabant (Eindhoven, Helmond, de Kempen en de Peel) te laten samenwerken in ‘leerkringen’, zowel gemeentegrens als branche overschrijdend. Er is een ondernemersvraag waarvoor ondernemers worden uitgenodigd om hierin mee te denken. Vergelijkbaar als een VIBb in de Kempen dus, maar dan op grotere schaal. Voor meer info zie brainport.nl/toekomstbestendige-maakindustrie.

2. Digipro
Digipro is een Europees project, waarbij IPK in een Nederlands-Duits subproject meedraait. Het is een programma voor mkb bedrijven in de grensregio die kansen zien in digitale transformatie. Het doel van dit project is samenwerking stimuleren en van elkaar leren. Via Digipro ontvangen bedrijven begeleiding bij de ontwikkeling van intelligente producten, processen en modellen. Het Huis van de Brabantse Kempen is een van de partners. Stichting IPK participeert hierin via het project ‘Bedrijven Back to School’ waarbij themabijeenkomsten voor mkb bedrijven worden georganiseerd gericht op nieuwe technologieën en digitale transformatie. Meer info? Kijk op digipro-interreg.eu.

Wat heeft ze tot nu toe bereikt?
Sinds de oprichting heeft Stichting IPK al veel resultaten geboekt. Ten aanzien van de IPC’s heeft ze:
• 130 deelnemers begeleid
• bijna € 5,6 miljoen aan subsidie ontvangen
• in totaal € 11,5 miljoen aan innovatie opgeleverd

Daarnaast heeft Stichting IPK:
• 122 bedrijven ondersteund
• 79 innovatieve projecten begeleid
• 93 samenwerkingen tot stand gebracht
• jaarlijks 9 energieke bijeenkomsten georganiseerd
• tal van VIBb’s geïnitieerd

Kortom: de kracht van vermenigvuldigen is delen.

Contact
Heb je een ondernemersvraag, wil je participeren in een van de projecten of wil je meer info over Stichting IPK? Neem dan contact op met het bestuur, via ipk@hetkop.nl of 06 55944250.

Stichting IPK
Diamantweg 3
5527 LC Hapert