Medio 2008 zijn Inkoop Samenwerking de Kempen en Collectieve Inkoopkracht Nederland BV een inkoopcollectief voor energie gestart. Bundeling van het energieverbruik van de leden op de bedrijventerreinen te Bladel, Eersel, Reusel en Bergeijk heeft tot doel om elektriciteit en gas zo voordelig mogelijk in te kunnen kopen.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen dit kenbaar maken door hun contactgegevens te mailen naar d.lusthof@cinergie.nl. Naar aanleiding hiervan wordt telefonisch contact opgenomen voor een informatieve afspraak, waarin Dave Lusthof van Collectieve Inkoopkracht Nederland BV vrijblijvend

– het initiatief nader toelicht.
– uw facturen op onjuistheden controleert.
– een indicatie van uw toekomstige besparing geeft.
– het deelnameformulier ter ondertekening voorlegt.

In overleg met een werkgroep, bestaande uit Kempische ondernemers/werknemers met affiniteit met energie is ondertussen een aantal professionele aanbestedingen uitgevoerd. Een aantal leveranciers wordt daarbij telkens verzocht hun best mogelijke tarieven aan te bieden voor verschillende prijsvast perioden tegen zo flexibel mogelijke randvoorwaarden (o.a. overstapgarantie, betalingscondities en eenvoudige contractbeëindiging). De werkgroep maakt op basis van kwantitatieve en kwalitatieve aspecten en onderhandelingen een uiteindelijke leverancierskeuze.

Voor al uw vragen en opmerkingen over de collectieve inkoop van elektriciteit en gas verzoeken wij u contact op te nemen met:

Inkoop Samenwerking de Kempen (ISK)
Hetty van der Hamsvoort / 06-41559548 / hetty@iskempen.nl

Collectieve Inkoopkracht Nederland BV
Dave Lusthof / 06-20424621 / d.lusthof@cinergie.nl / Postbus 146 / 5400 AC Uden